Pro zájemce o francouzský jazyk

I v příštím roce se těšíme na milovníky všeho francouzského

Milí studenti, vážení rodiče, rádi bychom Vám pro školní rok 2016/2017 nabídli možnost navštěvovat nepovinný předmět – Francouzský jazyk. Výuka bude probíhat 1x týdně v učebně francouzského jazyka. Studentům bude k dispozici i francouzská knihovna, kde si mohou vypůjčit knihy i učební materiály. Výuku povede jako tento rok Mgr. Kateřina Straková.

Mgr. Blanka Černá – vedoucí předmětové komise

Závazná přihláška (odevzdejte prosím do 27.5.2016) Přihlašuji svého syna/svoji dceru ……………………..………………………….…..……. třída……………………….…………. do nepovinného předmětu – Francouzský jazyk. Označte prosím vybranou variantu: Francouzský jazyk pro  

nižší gymnázium      a) začátečníci                   b) pokročilí    

vyšší gymnázium     a) začátečníci                    b) pokročilí                                                                                                             ……………………………………………….                                                                                                                podpis zákonného zástupce