Proběhlo ústřední kolo ČLO

Výrazný úspěch našich studentek

V letošním roce zaznamenáváme jeden úspěch za druhým téměř ve všech soutěžích zaměřených na český jazyk, ale nejen na něj. ČLO totiž není o českém jazyce, ale o logickém a kreativním myšlení. Je to soutěž, která v soutěžních úlohách využívá jevy z různých jazykových rovin (morfologie a syntax, fonetika a fonologie, sémantika či grafické systémy) v přirozených jazycích, u nichž se předpokládá, že je soutěžící neznají (mezi mnohými např. baskičtina, středoasijská ujgurština či oceánský jazyk manamština). Úlohy tak zajímavou a zábavnou formou kombinují tematiku jazyků a komunikace s matematikou a informační a výpočetní technikou. Z jedné strany se totiž soutěžící seznamují se základy lingvistické analýzy i s rozsahem mezijazykové variability a diverzity, zároveň přitom zapojují logické myšlení, algoritmické řešení problémů a analogii.

A právě v letošním roce se podařilo v této velmi náročné soutěži dvěma studentkám septimy, Markétě Anně Doležalové a Petře Smolíkové, probojovat přes školní kolo, které bylo centrálně hodnoceno, do regionálního kola a odtud postoupily až do kola ústředního, kterého se zúčastnilo z původních 827 soutěžících 51 studentů. 

Petra Smolíková v tomto ústředním kole obsadila skvělé 19. místo, Markéta Anna Doležalová skončila na 49. místě. Oběma studentkám gratulujeme k tomuto úspěchu a popřejeme jim, aby se jim stejně dobře, nebo ještě lépe dařilo v této soutěži i v příštím roce.

Pokud by vás některé úlohy zajímaly, můžete se v následujícím odkazu pokusit odpovědět na zadané úlohy letošního školního kola.

Zadání školního kola ČLO