Profesor Martin Hilský na Bigy

Projekt Erasmus+ we are the readers

Významný host na půdě Biskupského gymnázia

Pan profesor Martin Hilský

čtvrtek 11. května  13.00 - 15.00

pro studenty 1. - 2. ročníku a pozvané hosty

Téma: Fenomén Shakespeare

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE (* 8. dubna 1943 Praha) je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, shakespearolog a manžel české překladatelky Kateřiny Hilské.

K řadě knih napsal předmluvy nebo doslovy. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria.

28. října 2011 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.

Den předtím obdržel z rukou ministra kultury Státní cenu za překladatelské dílo.

V roce 2015 získal hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za překlad kompletního díla Williama Shakespeara do češtiny.

[1] Sonet 146 William Shakespeare

Ubohá duše, v hříšném těle vězíš, tělesné pudy se v něm vzpurně sváří,

proč uvnitř zmíráš, hladovíš jak v cele, tvůj zevnějšek však nádherou jen září?

K čemu ten lesk, když zajde v krátké době?

Proč pouhá schránka má tě tolik stát?

Pro radost červů, co ji pozřou v hrobě? Pro ně se pachtíš? Jim chceš všechno dát?

Hleď z nouze těla udělat svou ctnost, čím ono schází, v tom zkus najít lék,

pozemskou bídu vyměň za věčnost, bohatá uvnitř, chudá navenek.

Ze Smrti žij, co ze života žije, smrt Smrti navždy smrtelnost z nás smyje.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Hilsk%C3%BD

Podívejte se online na pořad, který vysílala ČT art 20. 4. 2016:

O Williamu Shakespearovi a jeho sonetech, provází Martin Hilský

Přejeme studentům a vyučujícím českého a anglického jazyka krásný zážitek s neopakovatelným

a vzácným setkáním  s touto mimořádnou osobností - panem profesorem Hilským a jeho ženou.

PhDr. Jitka Stráská