Projekt v semináři AJ

Presidentské volby v AJ

Projektová výuka v semináři AJ

Prezidentské volby jsou vhodnou příležitostí pro studenty Semináře v anglickém jazyce si vyzkoušet svoje jazykové schopnosti a občanské postoje také v angličtině. Studenti se skvěle připravili na dnešní debatu: jedna skupina reprezentovala pana Andreje Babiše a druhá pana Petra Pavla, komentátorkami se staly Zuzka a Adélka.

Studenti si připravili témata k diskusi: hlavní slogany, řešení energetické a ekonomické krize v ČR, zvyšování životní úrovně občanů, penzijní reformy, změny ve vzdělávacím systému, oba kandidáti měli zodpovědět i otázky týkající se jejich budoucího vztahu k Evropské Unii a přijetí Eura. Dotazy a následné odpovědi na téma jejich jazykových schopností a jejich použití v praxi předznamenaly, že oba kandidáti hovoří plynně anglicky a budou moci reprezentovat ČR bez tlumočníků.

Na závěr moderátorky debaty popřály oběma kandidátům Good luck a vyučující zhodnotila jazykovou úroveň vystoupení studentů, kde vynikal svou připraveností a pohotovostí Šimon Poul.

Jitka Stráská, vyučující AJ

gallery