Projektová výuka v AJ

Osvěžující hodiny AJ.

Projektová výuka angličtiny

Součástí ročních tematických plánů výuky anglického jazyka je několik zajímavých a osvěžujících aktivit. Patří mezi ně práce s originální četbou s využitím klasických titulů Anglické knihovny, dramatizace výuky je s použitím tzv. role play zcela samozřejmostí.

 Projektová výuka na určité téma v každém ročníku klade důraz na týmovou práci a společnou prezentaci zpracovaného úkolu z různých úhlů pohledu studentů. My jsme si tentokrát vybrali Tips for travelling around The Czech Republic. Studenti představili místo či region dle vlastních zkušeností a doporučili nám, posluchačům, jedno či několikadenní výlet se všemi organizačními záležitostmi – tedy proč místo navštívit, jaký dopravní prostředek zvolit, vybrali i vhodné ubytování, poslali nás navštívit zajímavé památky, představili nám lokální produkty a tradiční místní speciality, abychom se nenudili, mohli jsme též navštívit aquaparky, zahrát volejbal, zajít do kina či do divadla.

Studenti zpracovali úkol buď formou počítačové prezentace nebo připravili plakáty velmi pečlivě ve čtyřech vyučovacích hodinách.

Již nyní se těšíme, že si v září budeme obdobně povídat o jejich prázdninových cestách, doplníme informace a opravíme drobné nedostatky, které se v prezentacích objevily. Prostě se budeme učit angličtinu zase trošku jinak, zábavně a zajímavě.

Hezké prázdniny!

Jitka Stráská, vyučující ANJ

gallery