Projektová výuka v cizích jazycích

Evropský den jazyků na Bigy

Od roku 2001, kdy Rada Evropy vyhlásila za Evropský den jazyků právě datum 26. září, si lidé při různých příležitostech připomínají nutnost učit se cizí jazyky, snad aby poznali tu velkou kulturní a jazykovou rozmanitost jednotlivých států, jistě však proto, aby se mezi sebou dorozuměli a vzájemně lépe chápali.
Posuďte sami, jestli se nám naše školní oslavy podařily:
Tercie, sexta, oktáva i III. B zažily tzv. Pohádkový Den jazyků, i když každá z uvedených tříd jiným způsobem. Žáci tercie přeložili slovo pohádka do 12 jazyků a přečetli z pohádkových   knih nejrozličnějších světových autorů jednu ukázku. Studenti vyššího gymnázia pak pracovali v hodinách němčiny s pracovními listy, např. překládali názvy německých pohádek a přiřazovali k nim typické pohádkové hlášky, nebo doplňovali minulý čas sloves do pohádky Rotkäppchen.
V sextě a septimě studenti v hodinách němčiny představovali jednotlivé jazyky např. maďarštinu, polštinu, švédštinu, ruštinu velmi originálním způsobem. Obzvláště se jim povedl test znalostí z polštiny. V kvintě se naopak studenti zabývali latinou, španělštinou a rozdíly mezi německou, rakouskou a švýcarskou němčinou.
V hodinách ruského jazyka se studenti prvních až třetích ročníků vyššího gymnázia dozvěděli mnoho zajímavého například o esperantu, finštině a řečtině. Bylo hezké pozorovat, jak hezky a zajímavě si pro spolužáky tyto zajímavosti připravili.
Tento den jsme si opravdu krásně užili.
 
Mgr. Lenka Havlíková
 
gallery