Projektové dny AJ

Janet Wingate opět hostem školy

V uplynulých týdnech nás na Bigy navštívila rodilá mluvčí v anglickém jazyce paní Janet Wingate, narozena na Bermudách, absolventka Oxford University, vyučující anglického jazyka a též úžasná spisovatelka.

Projektová dopoledne se zaměřila na různá témata. Zabývali jsme se nejdříve postavou Williama Shakespeara. Povídali jsme si o jeho soukromém životě, o divadle Globe a také jsme se dozvěděli různé zajímavosti, například, že autorství shakespearových divadelních her není úplně jasné. Různé historické prameny ukazují na jiné osobnosti, které mohly hry napsat. 

Poté jsme se zaměřili na životní prostředí a problematiku spojenou s ochranou přírody. Janet hovořila o tom, že je důležité pracovat spolu s přírodou a ne proti ní. Janet vysvětlovala důležitost eko systemů a také varovala před nadměrným používáním plastů a palmového oleje, kvůli kterému se každoročně kácí nemalé množství lesů a pralesů. 

Obě přednášky byly velmi přínosné a zajímavé. 

Janet moc děkujeme za čas, který nám věnovala a těšíme se na budoucí setkání!  

A.Miškovská a D. Kuhn, Septima

Paní Janet Wingate vedla Projektové dny ve škole  a Uvedení odporníka z praxe do výuky v rámci projektu tzv. šablon, tématy byla otázka životního prostředí, kde jsme se společně zaměřili na výběr specifické slovní zásoby, vysvětlili jsme si pojem eko systémy, uvedli příklady hlavních problémů a katastrof při znečištění ovzduší, vody, přírody a ohrožených druhů a nakonec jsme se seznámili s úspěchy aktivit vedoucí k ochraně života kolem nás.

Zajímavé a obohacující byly i příspěvky k anglické literatuře a osobnosti záhadného Williama Shakespeara a k anglické historii.

PhDr. Jitka Stráská

gallery