Projektové dny s rodilými mluvčími

S rodilými mluvčími online

Österreich Institut Brno, zastoupený Mgr. Lucií Judovou, nabídl studentům o němčinu online kurzy s rodilými mluvčími. A tak jsme my, studenti kvarty a kvinty, získali příležitost zjistit, jestli se německy domluvíme. Ve středu nás na zoomu čekaly dvě vyučující, a to Ida a Valentina, které v rakouském Salzburgu studují. Obě měly připravený pestrý a zábavný program na všechny tři dny. Ve středu jsme se dozvěděli něco o rakouských lidových slavnostech. Ve čtvrtek nás čekala procházka Vídní a Salzburgem a poznali jsme nejen nová slovíčka, ale také zajímavosti o těchto městech. V pátek jsme si vyzkoušeli, jak vypadá rozhovor s obsluhou v rakouské restauraci. Mimo učení a procvičování slovíček jsme také hráli spoustu úžasných her, které nám všem zlepšily náladu během výuky. Němčina ale někdy bývá zapeklitým jazykem, a tak jsme někdy svým vyučujícím nerozuměli. Ale když jsme potom dali hlavy dohromady a spolupracovali, všichni jsme se domluvili a dorozuměli. Kurz byl velice zábavný a vzdělávací, všichni jsme ho opustili s hlavami nabitými novými německými slovíčky a praktickými zkušenostmi. 

Antonín Hrnčíř, kvarta

Podobnou zkušenost měli i studenti druhých a třetích ročníků a tak přibližně 30 studentů naší školy v době online výuky dostalo příležitost mluvit i bez možnosti vycestovat s rodilými mluvčími. A to není málo.