Projektový den cizích jazyků na Bigy

Studenti VG se seznámili s reáliemi anglicky, německy a rusky mluvících zemí

Dne 24.10.2013 se na Bigy uskutečnil projektový den v rámci výuky cizích jazyků.

Cílem projektového dne bylo rozšíření vědomostí o reáliích anglicky, německy a rusky mluvících zemí. Studenti prvního, druhého a třetího ročníku VG pracovali během tříhodinových bloků samostatně, ve dvojicích i ve skupinách. Při své práci používali školní tablety, mapy, ale především pracovní listy, které pro ně připravili vyučující v rámci projektu EU.

Zábavnou formou se studenti dozvídali mnoho nových informací o Německu, Rusku či Anglii. Podle indicií hledali města, četli a doplňovali texty, řešili kvízy. Práce je velmi bavila. Hlavně, když při ní mohli používat tablety. Lehkost a samozřejmost s jakou dnes studenti používají moderní technologie ve výuce, jim můžeme jen závidět.

Mgr. Blanka Černá

3.B

projektový den - jazyky