Projektový den Média a my

Informace, informace, informace! Kdo se v nich má vyznat? Která je důležitá a která ještě důležitější? Nad kterou mohu mávnout rukou? A vůbec, jsou ty informace pravdivé, objektivní a nezkreslené? Mám číst raději Mladou frontu DNES nebo Blesk? Co je bulvár?

Studenti druhých ročníků mají možnost na některé z výše uvedených otázek najít alespoň částečnou odpověď v projektovém dnu Média a my. Velmi intenzivně do sebe vstřebávají podstatné informace o typech současných médií, o jejich fungování, o manipulativních technikách a mystifikacích využívaných médii. S organizací projektového dne pomáhají i redaktoři školního časopisu Bágl, kteří obohacují akci o žhavé novinky z mediálního světa. Nejdůležitějším cílem projektu je však to, aby studenti pochopili rozdíl mezi mediálním sdělením a realitou, aby k přijímání informací přistupovali kriticky a s nadhledem, aby se stali aktivním publikem a ne pasivními „hltači“ všeho, o čem se mluví nebo píše.

Den s médii 2017

Dne 20. 9. 2017 jsem se já i moji spolužáci z 3. A, 3. B i septimy do školy mohli jenom těšit. Nečekalo na nás totiž klasické vyučování, ale projektový den, který je každoročně nazván Den s médii. Program byl opravdu bohatý. Nejprve jsme zhlédli dokumentární film s názvem Český sen, který měl premiéru v únoru 2004 – je to film o přípravě reklamní kampaně a otevření hypermarketu, který ve skutečnosti neexistoval. Pak jsme velmi živě diskutovali a musím říct, že někteří studenti měli opravdu zajímavé postřehy týkající se filmu.

V další části programu jsme poslouchali, co média jsou, kde všude se s nimi potkáváme, jak jsou informace obsažené v nich pravdivé. Opět jsme mohli vyjadřovat své názory. Na úplný závěr této přednášky jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být novinářem či reportérem – měli jsme možnost sepsat krátkou bulvární zprávu. Zjistili jsme, že předat takovou informaci senzacechtivému čtenáři není nic náročného. Být objektivní a pravdivý je podstatně těžší. Každý student si ze Dne s médii odnesl nějaký zajímavý postřeh, který v životě rozhodně využije. Celým dnem nás provázely paní profesorky Hana Fejtová a Lenka Klimešová.

Za spokojené studenty Eliška Pešková, III. A