Projektový den na nižším gymnáziu

Kvartáni chystají divadelní představení

Dne 15. 10. se v kvartě konal projektový den, kde jsme v rámci německého divadla nacvičovali hru Der große Große und der kleine Große. Jedná se původně o hru vymyšlenou švýcarskými dětmi. Je to dětská hra o zvířátkách, která žijí pod nadvládou tyrana Velikána a jednoho dne se mu postaví. Naši studenti začali tuto hru nacvičovat na konci loňského školního roku, letos s ní vystoupí 25. 10. na dni cizích jazyků, pořádaného k oslavám 25. výročí
školy.

Mgr. Eva Kujínková