PROJEKTY EU

Hledáme možnosti zkvalitňování výuky

 Cílem Biskupského gymnázia je poskytovat žákům kvalitní vzdělání, usilovat o vývoj jejich osobnosti, rozvoj individualit a uplatnění jejich nadání a zájmů. Hledáme proto možnosti, jak tento cíl co nejlépe realizovat. Jednou z možností je tvorba a realizace projektů. Za posledních 5 let jsme jich realizovali více než dvě desítky.