První školou v ČR s ekologickou certifikací je Bigy

Péče o Zemi, kterou nám Bůh svěřil, je úkolem křesťanů 21. století. (Marek Orko Vácha)

Dne 24. června 2016 měl svátek Jan, byl páteční příjemně teplý den a u nás ve škole proběhlo slavnostní předání ekologické certifikace.

Pracovali jsme na splnění požadovaných kritérií téměř dva roky.

Sešli jsme se ve školní kapli, kde se v úvodu konala ekumenická bohoslužba pod duchovním vedením spirituála školy P. Jana Davida a laické kazatelky Českobratrské církve evangelické v Sázavě paní Ilony Mužátkové.

Naši vzácní hosté byli paní Ilona Mužátková, která je kazatelkou ČCE v Sázavě a členkou Poradního výboru SR pro životní prostředí, pracuje v Evropské křesťanské environmentální síti (ECEN) a pan Radek Černý, který je kurátor ČCE.

Po proslovech hostů o významu ekologické certifikace pro školu, pro společnost i pro přírodu převzal pan ředitel Ing. Jiří Cočev z rukou pana Radka Černého dřevěnou tabulku s udělením certifikace.

Po slavnosti bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení a burza s možností nákupu bylinek, se kterou k nám přijel přírodovědný kroužek mladých Zubrů z Bohdalova (vede je paní Mužátková).

Průběh slavnosti natáčela televize Noe.

Děkujeme i Vám všem, kteří se rozhodnete změnit svoje kroky, aby naše šlépěje po planetě Zemi byly co nejméně nápadné.