Rovný přístup pro všechny

Jaké je studium na Biskupském gymnáziu, co vlastně nabízí.

V současné době si mnoho žáků základních škol klade nepřeberné množství otázek, které se vztahují k výběru vhodné střední školy. Uvažují o svém prospěchu, počítají průměry, přemýšlejí o svých schopnostech, nadání i o svých zájmech. Diskutují s rodiči, kamarády i učiteli. Rozhodování není snadné, protože se jedná o další roky studia, které by měly mladému člověku přinášet radost v podobě nových a zajímavých poznatků i dobrých kamarádů.

Na Biskupském gymnáziu můžete najít vše, co patří k běžnému studentskému životu – zkoušení a hodnocení, soutěže, zájmové kroužky, exkurze, kurzy, školní výlety a především spoustu nezapomenutelných zážitků s bezvadnými kamarády. Pro zájemce máme připraveny nadstandardní činnosti: odborné stáže na vědeckých pracovištích, jako jsou jednotlivé ústavy Akademie věd, Filozofická a Farmaceutická fakulta UK, Ústav chemie MU a Pedagogická fakulta MU; Centrum pro talentovanou mládež, které umožňuje studentům složit mezinárodní AP zkoušky z odborných předmětů, které se konají v anglickém jazyce v jednom termínu se studenty celého světa; Středoškolskou odbornou činnost; Pražský studentský summit; účast v TALNETu atd. Talentovaným sportovcům nabízíme studium "šité na míru" v podobě individuálního studijního plánu. Zkrátka každý si může přijít na své. Nezapomínáme ani na žáky, kteří potřebují individuální přístup z hlediska nějakého handicapu – tělesného postižení, poruch učení, častých zdravotních potíží. Všem se snažíme zajistit rovné šance ve studiu.

Nejprve však musí žáci ZŠ zvládnout přijímací zkoušku. Pro toho, kdo se systematicky připravuje nejen posledních pár dnů před stanoveným termínem, bude průběh přijímací zkoušky bez stresu, nervozity a zbytečného emočního vypětí. Bude se těšit, že může ukázat, co umí. Všem zájemcům garantujeme rovný přístup. Také nabízíme možnost účastnit se přípravných kurzů.