ROZUMÍME MÉDIÍM

Líheň mladých reportérů na Bigy

Masová média velmi výrazně ovlivňují náš pohled na realitu. Jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů našich poznatků o světě. Málokdo si ale uvědomuje, kam až sahá jejich vliv. Na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou jsme se proto rozhodli, že budeme své studenty připravovat na důsledky právě probíhající mediální revoluce.
Cílem mediální výchovy je vybavit studenty znalostmi o funkcích, fungování a vlivu médií, rozvíjet jejich dovednosti analýzy nabízených sdělení a posouzení jejich věrohodnosti. Takto vybavení studenti se dokáží bránit škodlivému působení médií, ale zároveň je dovedou využívat ke svému prospěchu. Kromě základních informací o médiích, které studenti získávají během celého studia, na Bigy realizují spoustu dalších nadstandardních aktivit rozšiřujících povědomí studentů o médiích.