S matematikou až v celostátním kole!

Matematická elita na Bigy

Oktaváni Jáchym Mierva a Michal Vosyka pravidelně reprezentují naši školu v matematické olympiádě a po celou dobu studia na Bigy se střídají na medailových pozicích v okresních a krajských kolech. 

Nejinak tomu bylo i letos, kdy se Jáchymovi podařilo v krajském kole umístit na třetím místě a Michalovi dokonce na místě druhém, čímž postoupil do ústředního kola, ve kterém obsadil úžsanou 32. pozici.

Děkujeme Michalovi a Jáchymovi za dlouhodobou skvělou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu na vysoké škole!

gallery