S úsměvem a radostí

Studentky z kvinty (Lucka, Blanka, Aneta, Bára, Adéla a Katka) pomáhaly v 7. ročníku charitativní kampaně s názvem Koláč pro hospic. A úspěšně.

Několik postřehů  

Dovolte mi, abych poděkovala studentkám Biskupského gymnázia, které zviditelnily naši Domácí hospicovou péči a podpořily její další rozvoj. Děvčata byla úžasná. Byla na nich vidět chuť pro akci. Budeme se těšit na další spolupráci. 

Za Oblastní charitu Veronika Dobrovolná, koordinátorka dobrovolníků  Poděkování

Z tiskové zprávy Oblastní charity (Lenka Šustrová): Sedmý ročník charitní kampaně s názvem Koláč pro hospic, který podporuje rozvoj paliativní péče v našem regionu, vynesl Domácí hospicové péči Oblastní charity Žďár nad Sázavou 100 460 Kč. Touto úžasnou částkou přispěli dárci během celého dne nejen ve Žďáře nad Sázavou, ale nově i v Bystřici nad Pernštejnem. V ulicích Žďáru bylo rozdáno 1609 děkovných koláčů. Žďárské kasičky přinesly nádherných 77 374 Kč.