Šablona žákovského seznamu

Jak napsat seznam děl vybraných ke státní maturitní zkoušce

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE ŠKOLNÍM ROCE (doplňte aktuální školní rok)

Jméno:
Třída:


číslo knihy od 1 do 20 (zachovejte pořadí dle školního seznamu)
autor
název knihy
datum
podpis studenta

Př.

Světová a česká literatura do konce 18. století

1    Sofokles – Antigona

2    W. Shakespeare - Zkrocení zlé ženy

...

Světová a česká literatura 19. století

7    V. Hugo - Bidníci

8    Karel Hynek Mácha – Máj

 

pozn. Knihy rozdělte do jednotlivých období (viz seznam četby)