Seminář Média a mediální produkty

Podstatné informace o semináři.

  Seminář Média a mediální produkty je „mladíkem“ mezi již zavedenými semináři na Bigy. Vznikl z přirozené potřeby orientovat se v současné informační explozi. Klade důraz na schopnost aktivně využívat média, na vytvoření vlastního vztahu k médiím a k jejich obsahům, na vytvoření kritické reflexe a racionálního odstupu. Studentům není předávána pouze méně záživná teorie, ale sami vytvářejí mediální produkty určené pro různá média. Zjišťují tak, jaký je vztah mezi mediálním sdělením a realitou, jak snadno může dojít k manipulaci publika médii. Mezi oblíbená témata patří reklama a její tvorba, public relations, investigativní žurnalistika nebo vznik a vývoj filmu a současná filmová produkce, česká i ta světová. Zajímavá jsou pro seminaristy osobní setkání s významnými moderátory, redaktory či lidmi pracujícími na různých postech v médiích.      

 

Práce v mediálním semináři

Mediální seminář

 

 

Multimediální den 2017 aneb Média dnes a zítra - postřehy studentů

V pátek 10. listopadu se na fakultě sociální studií MU v Brně konal Multimediální den. Tato akce měla za úkol studentům a zájemcům o média a žurnalistiku ukázat, jak to ve světě multimédií chodí, jak jej ovlivňují nové technologie a zda práce novinářů nebude v budoucnu nahrazena roboty.

Program celého dne byl velice pestrý a každý si mohl vybrat debatu či seminář dle vlastního gusta. My jsme Multimediální den zahájili návštěvou Radia R, kde jsme byli součástí živého vysílání, prohlédli si studio a popovídali si s moderátory. Jejich práce je zajímavá a nás inspirovala. Dále naši skupinku zaujal workshop s Romanem Gallem, ředitelem redakcí deníků a zakladatelem portálu iDNES.cz a Aktuálně.cz, který nesl název – Fungování „čtenáře reportéra” v regionálních denících. Ze semináře jsme byli velice nadšení, protože jsme zjistili, jaké úsilí stojí za psaním do novin. Novinařina není zdaleka tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát.

S panem Gallem jsme se také setkali na debatě, které se účastnil společně s Davidem Černým (vedoucí projektu iReportér ČT), Filipem Rožánkem (Marketing a Média) a Jakubem Ungerem (Seznam zprávy). Debatovalo se o tom, jak a proč spolupracují média s veřejností. Samotní hosté se svými názory na dané téma lišili a my jsme si z debaty odnesli spoustu zajímavých informací a myšlenek, nad kterými jsme se cestou domů společně zamýšleli.

Myslím si, že každému z nás se Multimediální den velice líbil a rádi se do budoucna podobné akce opět zúčastníme.

Bára Sobotková, II. B