Setkání s Ježíšem

Jako ti,co s nim se setkávali a slyšeli jeho hlas…

SETKÁNÍ

Jsi ráda, rád, když potkáš někoho koho máš rád, ráda, nebo má rád tebe? Hned dostaneš lepší náladu, raduješ se.

Můžeme se setkat s Ježíšem? Někdo by byl šťastný, kdyby žil v době,  kdy Ježíš chodil po zemi. Rád by se sním potkat. Jako ti,co s nim se setkávali a slyšeli jeho hlas…..Můžeme se s ním potkat také my. Co nám o tom  říká Svatý Otec František:

SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM. Nejdůležitější věcí, která se člověku může přihodit, je setkání s Ježíšem, s Tím, který nás miluje, spasil nás položením svého vlastního života za nás. Putujeme tedy na setkání s Ježíšem.

Můžeme si klást otázku, kdy potkám Ježíše? Pouze na konci cesty? Nikoli. Setkáváme se s Ním každý den. A jak? V modlitbě. Když se modlíš, setkáváš se s Ježíšem, ve svátostech: přistupuješ-li ke sv. přijímání, setkáváš se s Ježíšem, neseš-li ke křtu své dítě, přinášíš Ježíše, nacházíš Ježíše. A vy, kteří dnes přijímáte svátost biřmování, také se setkáte s Ježíšem a pak ve svatém přijímání. Ale potom, po biřmování,  po celý život se setkáváme s Ježíšem v modlitbě, na mši, při konání dobrých skutků, návštěvou nemocných, podporou chudých, myslíme-li na druhé, když nejsme egoisté a když jsme laskaví… tady se vždycky setkáváme s Ježíšem! A životní pouť je právě toto. Putujeme, abychom se setkali s Kristem.

Pro mne je dnes radostí, setkáme s Ježíšem a ujdeme kus cesty spolu. Pamatujte neustále, že život je cesta. Putování. Pouť na setkání s Ježíšem. Na konci pak navždy. Cesta, na které se nesetkáváme s Ježíšem, není křesťanská. Ke křesťanovi patří, že se neustále setkává s Ježíšem. Hledí na Něho, nechá Jej hledět na sebe, protože Ježíš se na nás dívá s láskou, miluje nás, má nás moc rád a dívá se na nás stále.

Setkat se s Ježíšem znamená rovněž nechat Jej na sebe hledět. Někdo z vás by mi ovšem mohl říci: pro mne je ale tato cesta špatná, protože jsem hříšník, dopustil jsem se mnoha hříchů… Mohu se vůbec setkat s Ježíšem? .. Uvědom si, že Ježíš hledal nejvíce ty lidi, kteří byli největšími hříšníky, i když mu to vyčítali ti, kdo se pokládali za spravedlivé, a říkali: Toto nemůže být pravý prorok. Podívejte se s kým se setkává! Byl s hříšníky… A Ježíš na to říkal: „Přišel jsem pro ty, kteří potřebují spásu a uzdravení.“ Ježíš nás z našich hříchů uzdravuje. A když cestou pochybíme, dopustíme-li se hříchu, zhřešíme-li, přichází Ježíš a také nám odpouští. A toto odpuštění, které nastává při zpovědi, je také setkání s Ježíšem. Stále se setkáváme s Ježíšem.

A tak putujme, jak říká prorok, na horu, kde v posledních dnech dojde k definitivnímu setkání a kde budeme moci spatřit onen překrásný Ježíšův pohled. To je křesťanský život: putovat, jít vpřed, sjednoceni jako bratři, vzájemně se mít rádi a setkat se s Ježíšem. Souhlasíte s tím? Vás devět? Chcete se setkávat s Ježíšem ve svém životě? Ano?. To je v křesťanském životě důležité. A ti, kteří už obdrželi, pečeť Ducha svatého(Biřmování) , dostali sílu na cestu k setkání s Ježíšem. Buďme odvážní, nemějte strach. Život je cesta. A tím nejkrásnějším dárkem je setkání s Ježíšem. Kupředu s odvahou.

Papež František