Seznam četby k ústní části maturitní zkoušky 2023/2024

Co číst k maturitě

 

Každý žák připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam literárních děl, který odevzdá řediteli školy; vlastní žákův seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož si příslušný žák losuje zadání „své“ ústní zkoušky.

Termín: do 31. března (pokud neupraví jinak vyhláška MŠMT).

 

 

Podmínky pro stanovení žákova seznamu literárních děl:

MINIMÁLNÍ POČET DĚL V ŽÁKOVĚ SEZNAMU: 20

Světová a česká literatura do konce 18. stol.: minimálně 2

Světová a česká literatura do konce 19. stol.: minimálně 3

Světová literatura 20. a 21. stol.: minimálně 4

Česká literatura 20. a 21. stol. : minimálně 5

 

V seznamu musí být minimálně dvěma literárními díly zastoupena poezie, próza a drama.

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Seznam