Seznam učebnic potřebných ke studiu fyziky na vyšším gymnáziu

Co budete potřebovat do fyziky?

 
 

Studenti vyššího gymnázia je zakoupí nové prostřednictvím vyučujícího fyziky na začátku školního roku a nebo na burze knih, která bude na BiGy probíhat začátkem září.

1. ročník, kvinta


               Bednařík M., Široká M., Bujok P. : Fyzika pro gymnázia - Mechanika

               Lepil O. a kol. : Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy

               sešit A4 čtverečkovaný 2x

2. ročník, sexta


                Bartuška K., Svoboda E. : Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika

                Lepil O. : Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění

                Lepil O. a kol. : Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy

                sešit A4 čtverečkovaný 2x

3. ročník, septima


                 Lepil O., Šedivý P. : Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

                 Lepil O., Kupka Z. : Fyzika pro gymnázia - Optika

                 Lepil O. a kol. : Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy

                 Štoll I. : Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta

                 Bartuška K. : Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity

                 Macháček M. : Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika

                 Lepil O. a kol. : Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy

                 sešit A4 čtverečkovaný

 

3. ročník fyzikální seminář, septima a 3. ročníky

                učebnice pro 1. a 2. ročník gymnázia

4. ročník fyzikální seminář, oktáva a 4. ročníky

                učebnice pro 3. a 4. ročník gymnázia