Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů

Čtyřleté studium

Vážení rodiče, milí studenti,

gratulujeme všem uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení na Biskupské gymnázium.

 

Vzhledem k tomu, že studenti prokázali v přijímací zkoušce velmi dobré znalosti, vedení školy rozhodlo o otevření dvou tříd prvních ročníků (čtyřletého studia) s tím, že jednotlivé třídy budou naplněny do počtu 24 studentů. Výuka ve třídách s menším počtem studentů přináší řadu pozitiv:
•    vyšší efektivitu práce
•    větší zaujetí studenta výukou
•    individualizaci výuky
•    lepší interakci mezi studentem a učitelem i mezi žáky navzájem
•    snazší organizaci zapojení studentů do doplňujících studijních programů

 

Důležité informace:  

Pondělí 29. dubna 2019 od 8.00 do 17.00  - možnost vyzvednutí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, možnost odvolání, odevzdání zápisového lístku.  

V následujících dnech bude možné vyzvednout rozhodnutí od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30. V případě nejasností volejte na telefon 566 502 470.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů podle ragistračního čísla přihlášky.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů podle počtu získaných bodů.