Skvělé umístění našeho studenta

David Kuhn na 5. místě v celostátní soutěži o nejlepší anglickou úvahu.

Anglická úvaha studenta Davida Kuhna ze sexty na téma Role studentů v současné společnosti se v celostátní soutěži O nejlepší studentskou úvahu pořádané CJV MU umístila na 5. místě.

"Odborná porota složená z akademiků Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v textu ocenila především kvalitu argumentace, všeobecný přehled, jakož i zpracování textu v anglickém jazyce. Skutečnost, že v naší zemi jsou bystří mladí lidé, kteří aktivně přemýšlejí o společenském dění, nás naplňuje radostí a nadějí", dodala v dopise zástupkyně CJV MU paní Hana Poledníková.

Celorepubliková soutěž je pořádána pro studenty středních škol ČR již potřetí Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně, které zajišťuje celouniverzitní výuku cizích jazyků na nefilologických oborech Masarykovy univerzity ve všech formách a stupních vysokoškolského studia. Jednotlivá fakultní oddělení Centra poskytují studentům odbornou a akademickou úroveň vzdělání v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině. Vedle vzdělávací funkce se CJV soustředí také na zkvalitňování výuky cizích jazyků.

David byl pozván na slavnostní předání cen výhercům soutěže dne 18.6. v Kině Scala v Brně.

Blahopřejeme Davidovi k tomuto úspěchu!

Za PK AJ a ŠJ PhDr. Jitka Stráská