Slavnostní otevření nové laboratoře

20. listopadu 2014 bylo na Biskupském gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou slavnostně otevřeno Newtonovo vědecké centrum financované z projektu Výzva pro budoucnost, který vyhlásil Kraj Vysočina.

Nová špičkově vybavená laboratoř je určena pro výuku chemie, biologie a fyziky.  Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnily výjimečné osobnosti z řad vědců, odborníků z Akademie věd ČR, MU v Brně a UK v Hradci Králové. Někteří z nich přijeli již dopoledne, aby pro studenty Bigy i další hosty vystoupili se svými přednáškami. Na slavnosti promluvili také zástupci Kraje Vysočina  a města Žďár nad Sázavou. Na slavnosti se všem přítomným představila i velmi početná skupina studentů Bigy, kteří rozšiřují své znalosti prostřednictvím účasti na stážích na výše uvedených vědeckých pracovištích, na vzdělávacích on-line kurzech americké Johns Hopkins University a na dalších projektových aktivitách.

Ing. Lenka Melicharová

gallery