Slavnostní vyhlášení úspěšných studentů druhých cizích jazyků

Příjemné setkání rodičů, pedagogů a úspěšných studentů

Dne 26. dubna 2016 proběhlo v kavárně v prostorách naší školy setkání rodičů, vyučujích druhých cizích jazyků a úspěšných studentů. 

Během přátelského setkání proběhlo slavnostní vyhlášenů studentů, kteří byli tento rok úspěšní v jazykových soutěžích nebo se zapojili do mezinárodních projektů. Studenti obdrželi čestná uznání za své vynikající úspěchy a za práci na projektech. Setkání bylo ukončeno slavnostním přípitkem a příjemným posezením u kávy a malého občerstvení.

 

SEZNAM OCENĚNÝCH STUDENTŮ

Konverzační soutěž v německém jazyce

HANA SVOBODOVÁ – kvarta- 1. místo ve školním kole konverzační soutěže v německém jazyce, 1. místo v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce, 3. místo v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce

PATRICIE  SOJKOVÁ – kvarta -1. místo ve školním kole literární soutěže, 2. místo ve školním kole konverzační soutěže v německém jazyce ,4. místo v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce

PAVLA KAŠÍKOVÁ - 3.B - 2.místo ve školním kole konverzační soutěže v německém jazyce 5. místo  v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce

VERONIKA SUCHÁ – septima- 1. ocenění 1. místo ve školním kole konverzační soutěže v německém jazyce, 7. místo v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce

 

Soutěž v předčítání v německém jazyce "Bücherwurm"

LIBOR HAVLÍK - kvinta - 1. místo ve školním kole soutěže „Bücherwurm“ – předčítání v německém jazyce 8. místo v krajském kole soutěže „Bücherwurm“ – předčítání v německém jazyce

ADÉLA PIVNIČKOVÁ  - tercie - 1. místo ve školním kole soutěže „Bücherwurm“ – předčítání v německém jazyce 4. místo v krajském kole soutěže „Bücherwurm“ – předčítání v německém jazyce

 

Konverzační soutěž v ruském jazyce

KATEŘINA MUŽÁTKOVÁ – kvinta 1. místo ve školním kole konverzační soutěže v ruském jazyce 2. místo v krajském kole konverzační soutěže v ruském jazyce  

NIKOLA LUKÁŠKOVÁ – septima 1. místo ve školním kole konverzační soutěže v ruském jazyce 3. místo v krajském kole  konverzační soutěže v ruském jazyce  

 

Literární soutěž ve francouzském jazyce -vyšší gymnázium ŠK

Tereza POLEDNOVÁ              4.B                        1. místo

Hana PELIKÁNOVÁ               4.B                         2. místo

Jiří DOLEJŠÍ                        oktáva                     3. místo  

 

Literární soutěž v ruském jazyce - vyšší gymnázium ŠK

Daniel MUŽÁTKO                   3.B                          1. místo

Aneta JOSKOVÁ                    1.A                           2. místo

Šárka LANDOVÁ                   3. B                           3. místo  

Zvláštní uznání Janě Novotné za účast v lit. soutěži s bástní "Ночной романс"

 

Literární soutěž v německém jazyce -nižší gymnázium ŠK

Patricie SOJKOVÁ                         kvarta                     1. místo

Hana SVOBODOVÁ                        kvarta                     2. místo

Nikol KUBÍČKOVÁ                         kvarta                     3. místo

 

Literární soutěž v německém jazyce- vyšší gymnázium ŠK

Rozálie PEČÍNKOVÁ                    septima                    1. místo

Kateřina ŠALANDOVÁ                 oktáva                      2. místo

Hana KRÁTKÁ                             oktáva                      3. místo

Zvláštní uznání: Veronika Suchá, septima - báseň “ Der Tag, den ich nicht vergesse”

 

Mezinárodní projekt „ Duchovní prameny Evropy“

Projekt v německém jazyce, který se za finační podpory Krajského úřadu kraje Vysočina uskutečnil ve městě Regensburg.

Libor Havlík – kvinta –autor fotografií, Stanislav Švoma – kvinta, Lukáš Kliment – 2.B, Lenka Sobotková – 4.B, Pavla Kašíková – 3.B, Eliška Laštovičková – kvarta, Hana Svobodová – kvarta, Martina Kvapilová – kvarta

Mezinárodní E-twinningový projekt v ruském jazyce

Partnerství s lotyšskou školou v Rize

Studenti sexty zpracovali téma " Můj den"

Patrik Hořínek, Dominika Judová, Jan Klement, Kateřina Klimešová, Veronika Macková, Jan Mužátko, Marek Nečesal, Lucie Škapová, Karolína Štefáčková, Pavla Zídková a Hana Kropáčková

Vyučující druhých cizích jazyků