Soutěž ve španělském jazyce

Školní kolo jazykové olympiády

Dle pravidel NIDV (viz informace níže), se jazykové soutěže ve španělském jazyce mohou v krajském kole zúčastnit studenti v kategorii pro střední školy. Studentky NG z Kvarty, které o jazykovou olympiádu projevily zájem, tak mohou poměřit své jazykové znalosti se zástupci dalších škol již příští školní rok - na jaře 2019. Prozatím si písemná, poslechová a mluvní cvičení, která se na soutěžích tohoto typu objevují mohly vyzkoušet v rámci školního kola. Všem zúčastněným děkujeme za zájem a gratulujeme k výborným výsledkům! Do dalších kol i studia přejeme hodně štěstí a píle, která se jistě vyplatí! 

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina)

2017/2018 p r o p o z i c e

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol. Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

Organizace soutěže:

1. Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)

2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.

3. Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola. Je třeba účastnit se všech postupových kol předepsaných pro danou soutěžní kategorii (viz propozice část A. Kategorie).  

Pro jazyk španělský:

a) kategorie SŠ I (do úrovně nejvýše B1) – je určena žákům všech typů středních škol1) do 3 let výuky španělštiny; započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole

Postupová kola a termíny jejich konání  s výhledem na školní rok 2018/2019

Španělština

Školní kola: leden – únor 2019

Krajská kola: únor – březen 2019 Ústřední kolo: duben 2019 ** termíny budou upřesněny,

sledujte:  http://www.talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich