Španělský jazyk

Charakteristika předmětu

Španělský jazyk

Biskupské gymnázium nabízí studium španělského jazyka ve formě nepovinného předmětu při časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. Ve školním roce 2015/2016 se základům španělského jazyka a kultury učí dvacet žáků ve dvou skupinách na nižším i vyšším gymnáziu.
Hlavním studijním materiálem je učebnice Aventura 1 (www.klett.cz), která kombinuje moderní přístup k výuce cizích jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám českého studenta.
Cílem je představit studentům současnou přirozenou a každodenní španělštinu a seznámit je s reáliemi španělsky mluvících zemí s důrazem na Španělsko, které je nám geograficky i kulturně nejblíže.
Důraz je kladen především na komunikaci – porozumění čtenému a slyšenému a schopnost vyjádřit se ústní i písemnou formou. Rozvíjíme tak všechny jazykové dovednosti – poslech, čtení, mluvení a psaní.
Spolu se slovní zásobou a frazeologií se studenti učí základům španělské gramatiky a fonetiky a seznamují se s významnými událostmi, osobnostmi či aktuálním děním ve španělsky mluvících zemích.

Mgr. Jaroslava Řetická

Užitečné odkazy pro studenty a zájemce o španělský jazyk a kulturu:

www.rtve.es
www.spain.info
www.cervantes.cz
www.tourspain.es

Plánované akce pro studenty španělského jazyka v roce 2016:

Po stopách španělské kultury a historie – poznávací jednodenní exkurze do Prahy

Rozmanité Katalánsko - sedmidenní poznávací exkurze do Španělska

 

[youtube|hrVriOAt90o|800|400]

[youtube|kZNK9Wfkou4|800|400]