spolupráce

Na Bigy poutavě o odpovědném vztahu k životnímu prostředí přednášel Ing. Marek Drápal, PhD., který je předsedou Poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť. V angličtině přednášel o ekologii pan profesor Michael Northcott z univerzity v Edinburghu. Paní Mgr. Ilona Mužátková, která je laickou kazatelkou ČCE v Sázavě a členkou Poradního odboru SR pro životní prostředí. Pracuje v Evropské křesťanské environmentální síti (ECEN).

Česká křesťanská environmentální síť

Biologické centrum AV

Věda na přání