Spolupráce s vysokými školami

Dlouhodobě spolupracujeme s VŠ

Masarykova univerzita Brno

- projekt Partnerství ve vzdělávání

- Ústav experimentální biologie, prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

- Ústav fyzikální elektroniky, Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr.

 

Univerzita Karlova Praha

- Filozofická fakulta, stáže studentů

- Lékařská fakulta, Doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

- Farmaceutická fakulta, Doc. Pharm. Dr. Lucie Nováková, Ph.D.

 

Jihočeská univerzita České Budějovice

- Přírodovědecká fakulta, Ing. Milan Štech, Ph.D.

 

VUT Brno

- Ústav fyzikálního inženýrství, Doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

- Ústav chemie potravin a biotechnologií, prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

 

UHK Hradec Králové

- Pedagogická fakulta, Mgr. Václav Víška, Ph.D.