STUDENTI BIGY SI S CHEMICKOU OLYMPIÁDOU UMÍ PORADIT

Zkušená řešitelka CHO obsadila v krajském kole v Jihlavě krásné 7. místo

30. 4. 2019 se v Jihlavě konalo krajské kolo 55. ročníku chemické olympiády kategorie B. Naši školu již potřetí reprezentovala Martina Kvapilová ze septimy, od kvinty tedy nevynechala ani jednu sezónu.V teoretické části vyřešila záludné úlohy z anorganické a organické chemie, v praktické části si lehce poradila s titrací dezinfekčního prostředku sava. Nutno podotknout, že Marťa cestovala do Jihlavy nemocná. Navíc obětovala tradiční „pasování třeťáků“, které se konalo na naší škole ve stejný den. Přes všechny tyto překážky se stala Marťa úspěšným řešitelem a z Jihlavy si odnesla obdivuhodné 7. místo.Martině moc gratulujeme, přejeme jí, aby své chemické znalosti využila příští rok pro úspěšné složení maturitní zkoušky a dostala se na vysněnou vysokou školu

Mgr. Martina Filipová