Studenti Bigy už vědí, jak získat Zertifikat Deutsch

Zertifikat Deutsch

Tato zkouška znalostí německého jazyka naše studenty neděsí.
23. a 24. září zkusili totiž s paní Barbarou Bresslau, lektorkou Goethe Institutu, všechny části této zkoušky, a to čtení, psaní, poslech i mluvený projev, naučili se strategie a postupy, jak jednotlivé testové otázky a záludnosti zkoušky zvládnout. A nebyl to jen suchý výklad! Lektorka přiměla studenty ke komunikaci formou různých her a úkolů, takže naši účastníci semináře měli jedinečnou možnost komunikovat mezi sebou, a navíc i s rodilou mluvčí. Paní Bresslau přidala vlastní zkušenosti a zážitky ze zkoušek, neboť je certifikovanou zkušební komisařkou této celoevropsky uznávané zkoušky. Celý dvoudenní workshop probíhal ostatně v německém jazyce.
Přejeme našim studentům u samotné zkoušky hodně štěstí!