Studenti biologického semináře na exkurzi ve Věstonicích

červnové putování za zajímavostmi přírody

 

Exkurze

1. Den: Pouzdřanská step Voskovka, česnek viniční, pelyněk pravý a pontický, kustovnice cizí-invazní, javor babyka, třezalka tečkovaná-svatojánský olej, kozinec sladkolistý a bezlodyžný, brslen bradavičnatý-můra předivka brslenová, katrán tatarský, jilm polní-korek, kavyl Ivanův, ocún jesenní, vlnice chlupatá, záraza-parazitní kytka, sinokvět, ochmet, chřest (špargl) lékařský, oregano, šalvěj přeslenitá, třešeň křovitá, dub pýřitý, kosatec, třemdava bílá, řešetlák počistný-projímadlo, chrpa budníček, vlha pestrá, modrásek  

2. Den: Děvičky a Děvín Javor horský, líska, ořešák, netykavka malokvětá, jilm drsný, dymnivka dutá, kopytník evropský, kopretina kozí brada, kokořík, hvozdík lumitzerův, hluchavka habešská, lomikámen, kozlík lékařský, boryt barvířský-barvivo, strdivka, rezeda, sveřep měkký, ločidlo, topol bílý, topol šedý, kostival lékařský, hrách setý, aronova hůl, drnavec lékařský, hulevník, svída bílá, oměj žlutý a šalamounek (přilbice), lilie zlatohlávek, bažanka, kyčelnice, sysel Hovnivál, strakapoud, sametka jarní  

3. Den: Procházka podél Novomlýnské nádrže Jerlín japonský, kozí brada pochybná, divizna rakouská, ostrožka, čekanka polní, tužebník, podražec křovištní, šmel okoličnatý Žluva hajní, racek bouřní a bílý, volavka popelavá, rákosník proužkovaný, slípka zelenonohá, kachna divoká, vrána, čejka chocholatá, žluna šedá, kukačka, zrzohlávka rudozobá, husa divoká, rybák obecný, kvakoš noční, bukáček, labuť bílá, konipas bílý, skokan zelený, čáp bílý, želva bahenní, strnad rákosní