Studenti opět s AV ČR

Studenti opět mohli diskutovat se špičkovými českými vědci !

Setkávání s nejlepšími českými vědci je pro naše studenty již několik let běžnou záležitostí. V letošním školním roce již potřetí mohl výběr talentovaných studentů zavítat na studentskou vědeckou konferenci, pořádanou AV ČR, tentokrát s názvem Lidé, buňky, čísla.

Program byl opravdu rozmanitý a tak si každý mohl najít to své. Současně ale nahlédl do nejnovějších výzkumů a trendů i v oborech, které mu třeba tolik blízké nejsou a rozšířit si tak svůj pohled na současný svět.

Zajímavou zkušeností byly jistě i vzájemné diskuse studentů v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové, kde se celá dvoudenní konference konala.

A co se studenti dozvěděli?

Přednášeli:

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové :

Rozdělená společnost z historické perspektivy 

RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví :

Co říkají potkani?

RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. Kriminalistický ústav Policie ČR :

Forenzní antropologie v kontextu nejen policejního vyšetřování, ale i zajímavých historických nálezů

prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat. , zástupce ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR:

Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí

RNDr. Michael Prouza, Ph.D. ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR :

Kosmologie, vznik a vývoj vesmíru

Mgr. Roman Neruda, CSc, Ústav informatiky AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta UK :

Pokroky strojového učení 

 

Tento typ konferencí ještě  zdaleka nekončí. Letos poprvé  na ně naváže workshop s Mgr. Romanem Nerudou, CSc., kterého se zúčastní studenti septimy a třetího ročníku 2.5.2019. A je na co se těšit, čeká je jedno zatím neprozrazené překvapení !

                                                                                                                 Mgr. Iva Burešová