Studentská stáž na Fyzikálním ústavu

Akademie věd

V průběhu minulého a předminulého týdne jsme se účastnili stáže na Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR. Tato stáž by nám měla pomoci ke zpracování středoškolské odborné práce, která nás čeká v příštím školním roce. Naším cílem bylo také obohatit naše vědomosti a naučit se fyziku používat v praxi.

Během stáže jsme si prošli celé pracoviště, zjistili jak to na pracovišti chodí a jak je technicky vybaveno. V průběhu dalších dnů jsme dostali pokyny k praktické části, kterou jsme si měli sami zpracovávat. Pracovali jsme na laseru a jeho vlastnostech. Jak laser správně nastavit, jaké má laser optické vlastnosti a jak se například chová na různých optických zařízeních. Jeden den jsme se byli i podívat na Fakultě stavební ČVUT na exkurzi a výkladu o tokamaku Golem.

Náš poslední den jsme strávili pozorováním a zjišťováním informací o tom, jak se laser rozkládá a následně čistí.

Těšíme se na další vědomosti!

                                                                                                                                                                                                Natálie Röhrichová a Tobiáš Mierva

gallery