Témata k ústní maturitní profilové zkoušce pro rok 2020/2021

Témata k ústní maturitní zkoušce z biologie

 2020/2021

 1. Základní vlastnosti organismů, fyziologické děje v organismech.
 2. Buňka prokaryotní a eukaryotní, rostlinná a živočišná.
 3. Viry a bakterie.
 4. Houby, systém, význam. Lišejníky.
 5. Anatomie a morfologie rostlin
 6. Nižší rostliny, evoluce a systém.
 7. Vyšší rostliny. Nahosemenné rostliny, přehled, význam.
 8. Krytosemenné rostliny, přehled, hospodářský význam
 9. Diblastica: živočišné houby, žahavci Triblastica: Ploštěnci, hlísti
 10. Členovci: klepítkatci, žabernatí, vzdušnicovci
 11. Jednobuněční živočichové.
 12. Coelomoví nečlánkovaní (měkkýši) a coelomoví článkovaní ( kroužkovci)
 13. Hmyz
 14. Strunatci, nižší obratlovci.
 15. Vyšší obratlovci, systém.
 1. Pohyb organismů,opěrná a pohybová soustava člověka
 2. 17.Tělní tekutiny, krev.Oběhová soustava a imunitní systém člověka.
 1. Dýchání organismů.Dýchací soustava člověka.
 2. Metabolismus organismů.Trávicí soustava člověka, metabolismus živin.
 3. Vylučování škodlivin.Vylučovací soustava člověka, homeostáza, kůže
 1. Řídící systémy organismů a člověka.
 2. Rozmnožování organismů,rozmnožovací soustava člověka.
 3. Reakce organismů na vnější prostředí, smyslové orgány člověka.
 4. Základy genetiky, genetické pojmy. Mendelovy zákony.
 5. Molekulární genetika, genové inženýrství.
 6. Genetika člověka, metody výzkumu, dědičné choroby a rodokmen.
 7. Ekologie populací, společenstev a ekosystémů.
 8. Základy ekologie ,organismy a prostředí.
 9. Antropologie, ochrana přírody v ČR, ekologie krajiny.
 10. Společnost a biologie, etika v biologii, významní vědci, dějiny biologie, antropologie.