Témata ročníkových prací 2020/2021

Vyberte si téma ročníkové práce ze SPVS

      


1. Populační vývoj na Vysočině po roce 1989.
2. Výzkumy veřejného mínění – historie a současnost.
3. Mezigenerační vztahy: stáří a senioři očima současných středoškolských studentů.
4. Rozvodovost a její historická změna v Kraji Vysočina.
5. Předsudky v myšlení současné české společnosti.
6. Gender role na pracovišti v netradičních oborech.
7. Komparace prvků Maslowovy pyramidy s mými prioritami pro život.
8. Spotřební společnost a modely možného rozvoje.
9. Móda – sociologický fenomén.
10. Uprchlické vlny napříč českými dějinami.
11. Mládežnické organizace za komunismu.
12. Životní příběhy pracovníků strojírenské společnosti Žďas.
13. Ombudsman a rozdíly v jeho začlenění do legislativy některých zemí.
14. Ženy ve vedoucích politických funkcích. (analýza na různých úrovních – lokální, krajské, celostátní)
15. Konspirativní teorie v politice.
16. Mobbing v České republice.
17. Vliv rodiny na kriminalitu mládeže.
18. Trestní řízení ve věcech mladistvých.
19. Náhradní matka v českém právním systému.
20. Historie akciového burzovnictví.
21. Cizinci na českém trhu práce.
22. Trh práce a problematika zaměstnanosti v kraji Vysočina.
23. Finanční produkty a jejich využití v každodenním životě.
24. Základní nepodmíněný příjem jako odkaz koronaviru.
25. Policejní spolupráce v rámci EU.
26. Problematika ochrany lidských práv v současném světě.
27. Právní úprava reklamy v právním řádu ČR.
28. Otázka vzniku světa v myšlení předsokratiků a v současné vědě.
29. Pojetí pravdy ve filozofii.
30. Pojetí času ve filozofii.
31. Starověké náboženské systémy.
32. Rozbor literárního (filmového) díla s přesahem k filozofickým tématům.
33. Etický kodex a jeho význam pro profesní kompetence.
34. Volné téma (dohoda s vedoucím práce).