Témata ročníkových prací 2022/2023

Vyberte si téma ročníkové práce ze SPVS

      

 1. Populační vývoj na Vysočině po roce 1989.
 2. Výzkumy veřejného mínění – historie a současnost.
 3. Rozvodovost a její vývoj v regionu Vysočiny.
 4. Gender role na pracovišti v netradičních oborech.
 5. Hnutí #Me Too a jeho společenský ohlas.
 6. Pozitivní diskriminace a její projevy v ČR.
 7. Móda – sociologický fenomén.
 8. Youtubeři a jejich místo v životě dětí a dospívajících.
 9. Coffee to go. Environmentální, ekonomické, sociální a politické aspekty produkce a spotřeby kávy.
 10. Solidarita ve společnosti – jak Češi pomáhají druhým.
 11. Uprchlické vlny napříč českými dějinami.
 12. Ombudsman a rozdíly v jeho začlenění do legislativy některých zemí.
 13. Ženy ve vedoucích politických funkcích. (analýza na různých úrovních – lokální, krajské, celostátní)
 14. Konspirativní teorie v politice.
 15. Mobbing v České republice.
 16. Náhradní matka v českém právním systému.
 17. Historie akciového burzovnictví.
 18. Kryptoměny a jejich budoucnost.
 19. Cizinci na českém trhu práce.
 20. Národní menšiny v našem regionu.
 21. Trh práce a problematika zaměstnanosti v kraji Vysočina.
 22. Policejní spolupráce v rámci EU.
 23. Ženevské úmluvy - pravidla vedení války.
 24. Právní úprava reklamy v právním řádu ČR.
 25. Otázka vzniku světa v myšlení předsokratiků a v současné vědě.
 26. Pojetí pravdy ve filozofii.
 27. Pojetí času ve filozofii.
 28. Starověké náboženské systémy.
 29. Rozbor literárního (filmového) díla s přesahem k filozofickým tématům.
 30. Etický kodex a jeho význam pro profesní kompetence.
 31. Volné téma (dohoda s vedoucím práce).