Témata ročníkových prací do fyziky

seminář třetí ročník

Fyzika na internetu

Kinematika a dynamika ve sportu

Fotoaparáty a fotografie klasická i digitální

Optické jevy v atmosféře

Energetická náročnost elektrických spotřebičů

Jednoduché stroje ve fyzice – zpracování výukového materiálu

Na fyziku jedině s pomůckami NeuLog

Zvuk v praxi

Bezdrátový přenos energie

Spektroskopie a co s ní ?

Elektronika v chytré domácnosti

Výroba didaktických pomůcek pro výuku fyziky

Užití videa ve fyzikálním experimentu - realizace a zaznamenání zajímavých experimentů, např.: vlnění – vlny na hladině bazénu, vrhy a pády, pokusy ve stavu beztíže

Vědecká fotografie – co okem neuvidíte  - realizacea nafotografování pokusů, které nelze ukazovat při výuce frontálně, vyhodnocení zaznamenaných experimentů; např: pokusy z mechaniky – vrhy a pády, molekulová fyzika – pokusy s povrchovým napětím, optika – pokusy z vlnové optiky

Fyzika v praxi

Fyzika v literatuře

Fyzika ve filmu

Volné téma