Témata ročníkových prací pro školní rok 2020/2021

vyberte si z nabídky

 • Nobelova cena pro vědce z biologie
 • Fylogeneze orgánů a orgánových soustav živočichů
 • Antropogeneze  (vývoj lidského těla v souvislosti se stylem života a výživou)
 • Invazní rostliny v ČR
 • Mikroorganismy a jejich význam pro zdraví člověka
 • Ekosystém rybníka ( lesa , louky,moře)
 • Změny na chromozomech člověka a jejich příčiny
 • Význam půdy a edafonu pro rostliny
 • Barviva v lidském organismu
 • Faktory ovlivňující imunitu člověka
 • Význam spánku a biorytmů
 • Civilizační choroby :

  A: choroby z výkonu povolání

  B: choroby z nesprávného životního stylu

  C: infekční choroby

  D: choroby z nesprávného stravování

  E: choroby způsobené výrobními procesy

  F: choroby jako následek válečných střetnutí

  G: choroby zavlečené cizineckým ruchem

  H: středověké civilizační choroby

  I: choroby z pohlavní promiskuity