Témata ročníkových prací z historického semináře

Vyberte si téma ročníkové práce do 30. 9. 2020

1) Barokní architektura na českém venkově.

2) Česká vesnice ve středověku - osídlení, obyvatelstvo, budovy, …

3) Květen 1945 na Žďársku. (výběr konkrétní obce; využití konkrétních pamětníků)

4) Průběh kolektivizace zemědělství na Žďársku.

5) Želivský klášter a internace katolických kněží

6) Srpen 1968 na Žďársku.

7) „Živé pochodně“ v dějinách Československa.

8) Stavební vývoj Žďáru nad Sázavou ve 2. polovině 20. století.

9) Průběh sametové revoluce na Žďársku.

10) Partyzánské hnutí na Českomoravské vrchovině.

11) Tradiční řemesla na Žďársku - historie, rozmístění, nářadí, …

12) Výsledky archeologických výzkumů ve Žďáře nad Sázavou

13) Církevní řády v českých zemích.

14) Židovské obyvatelstvo Žďáru za 1. republiky a jejich osud v období Protektorátu.

15) Přežil/a jsem holocaust – práce založená na výpovědích skutečného přeživšího holocaustu.

16) Čestná občanka Žďáru – paní Doležalová a její životní příběh.

17) Holokaust Romů a Sintů za 2. sv. války – koncentrační tábor v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu

18) Životní příběhy padlých v 1. světové válce. (konkrétní pomník)

19) Sláva Amylonu

20) Život lidí za první republiky a protektorátu (práce založená na výpovědi konkrétních lidí v konkrétní lokalitě, domě)