Témata ročníkových prací z literárního semináře

Vyberte se téma ročníkové práce

JAZYKOVÁ ČÁST

 • 1) Rozdíly v hláskosloví a morfologii mezi češtinou a slovenštinou.
 • 2) Rozdíly v hláskosloví a morfologii mezi polštinou a češtinou.
 • 3) Současný stav vybraného českého nářečí na základě vlastního výzkumu v terénu.
 • 4) Mluvíme ještě pořád hezky česky? (Proměny jazyka ve 21. století)
 • 5) Srovnání jazykové úrovně několika regionálních (celorepublikových) rádií.
 • 6) Proč se tak jmenují? (Hledání původu některých zeměpisných názvů měst a obcí na Vysočině)
 • 7) Můj řečový vzor – sledování a rozbor mluvy kultivovaného mluvčího.
 • 8) Obrazné vyjadřování ve sportovní žurnalistice.
 • 9) Jazyková stránka blogů na českém internetu.

 

LITERÁRNÍ ČÁST

 • 1) Srovnání literární předlohy a divadelní/filmové adaptace.
 • 2) Zpívaná poezie – poetika textů zvoleného písničkáře, skupiny.
 • 3) Co čtou současní teenageři?
 • 4) Literární toulky Vysočinou.
 • 5) Vývoj ženských hrdinek v literatuře od 19. století do současnosti.
 • 6) Motiv cesty v literatuře 20. a 21. století.
 • 7) Shakespearovské téma v moderní literatuře.
 • 8) Motiv války v dílech současné české a světové literatury.
 • 9) Dystopie jako oblíbený žánr 21. století.
 • 10) Současná japonská literatura.
 • 11) Severská literatura 21. století.