Témata ročníkových prací ze společenskovědního semináře 2018/2019

Vyberte si téma ročníkové práce

      


1.    Populační vývoj na Vysočině po roce 1989.
2.    Výzkumy veřejného mínění – historie a současnost.
3.    Mezigenerační vztahy: stáří a senioři očima současných středoškolských studentů.
4.    Předsudky v myšlení současné české společnosti.
5.    Gender role na pracovišti v netradičních oborech.
6.    Komparace prvků Maslowovy pyramidy s mými prioritami pro život.
7.    Spotřební společnost a modely možného rozvoje.
8.    Globální problémy a perspektivy globálního vývoje.
9.    Rozvojová pomoc a spolupráce.
10.    Ombudsman a rozdíly v jeho začlenění do legislativy některých zemí.
11.    Ženy ve vedoucích politických funkcích. (analýza na různých úrovních – lokální, krajské, celostátní)
12.    Protikorupční politika.
13.    Konspirativní teorie v politice.
14.    Islamofobie okolo nás.
15.    Tresty smrti na území Čech, Moravy a Slezska.
16.    Mobbing v České republice.
17.    Kriminalita mládeže na Vysočině a její prevence.
18.    Náhradní matka v českém právním systému.
19.    Historie akciového burzovnictví.
20.    Metody výběru zaměstnanců.
21.    Cizinci na českém trhu práce.
22.    Trh práce a problematika zaměstnanosti v kraji Vysočina.
23.    Finanční produkty a jejich využití v každodenním životě.
24.    Osobní bankrot.
25.    Mediální portrét české mládeže.
26.    Policejní spolupráce v rámci EU.
27.    Problematika ochrany lidských práv v současném světě.
28.    Právní úprava reklamy v právním řádu ČR.
29.    Historie „konců světa“ od počátku do současnosti.
30.    Otázka vzniku světa v myšlení předsokratiků a v současné vědě.
31.    Pojetí pravdy ve filozofii.
32.    Pojetí času ve filozofii.
33.    Starověké náboženské systémy.
34.    Rozbor literárního (filmového) díla s přesahem k filozofickým tématům.
35.    Etický kodex a jeho význam pro profesní kompetence.
36.    Volné téma.

 

Témata ročníkových prací pro třetí ročníky, SPVS – psychologie
2018-2019
Vedoucí práce: Mgr. Hana Fejtová

1.    Násilí na stadionech (fanoušci, hnutí rowdies, hooligans, přibývající násilí, zkoumání lidského jedince, hydraulický model agrese, další teorie agrese)
2.    Předčasné rodičovství aneb Když děti mají děti
3.    Psychologická specifika komunikace ve světě sociálních sítí
4.    Specifika rodin s dítětem s poruchou autistického spektra
5.    Transpersonální psychologie
6.    Hodnotový svět současné mládeže
7.    Sebepojetí dětí s ADHD
8.    Počítačové hry a jejich vliv na chování dětí s ADHD
9.    Rodičovské styly výchovy a sebepojetí dospívajících
10.    Sourozenecké vztahy
11.    Oběti domácího násilí
12.    Pachatelé kyberkriminality
13.    Kresba postavy jako diagnostická metoda
14.    Hipoterapie
15.    Kontroverzní psychologické výzkumy 20. století
16.    Workoholismus – příčiny a důsledky
17.    Využití (důležitost) psychologie ve sportu (se zaměřením na konkrétní sport)
18.    Psychologie davu aneb populismus v ČR i ve světě
19.    Sociální deviace a moderní společnost
20.    Pohled na vlastnosti osobnosti jako „triádu základních vlastností“ (srovnání dvou vědeckých teorií o vlastnostech osobnosti – Triáda a Big five)
21.    Obory psychologie a jejich praktické využití (teorie převedená do praxe u vybraného psychologického oboru)