Testování

Cambridgeské zkoušky nanečisto

Testování trochu jinak než ho v době koronavirové či omikronové známe.

Každoročně si naši studenti mohou vyzkoušet tzv. mock testy nebo také nanečisto testy cambridgeských zkoušek FCE a CAE. Examinátorky Zkouškového centra Britské Rady při Vysoké škole polytechnické v Jihlavě ve čtvrtek 27. ledna 2022 navštívily naši školu, v nově zrekonstruovaných učebnách na ně čekalo 25 studentů, aby si vyzkoušeli dovednosti v anglickém jazyce - psaní, poslech, čtení a použití jazyka v praxi, což trvalo téměř 4 hodiny intenzivního soustředění. Dovednost mluvení jsme přenechali na formu on line v době pololetních prázdnin.

Děkujeme paní RNDr. Jitce Ryškové za vynikající spolupráci.

PhDr. Jitka Stráská

gallery