TÝDEN SE SHAKESPEAREM

Minulý týden se naše škola na nějaký čas vrátila do 17. století.

Studenti prvních ročníků vyššího gymnázia prožívali „týden se Shakespearem“. V pondělí měli žáci možnost navštívit pražské Divadlo ABC a zhlédnout zde jedno z nejznámějších Shakespearových dramat – drama Hamlet v režii zkušeného Michala Dočekala.

Cesta ze Žďáru proběhla naštěstí bez větších dopravních problémů či omezení, takže po příjezdu do Prahy zbývaly do začátku představení ještě dvě hodiny. Studenti tento čas využili k procházce po Václavském náměstí a také k nutnému občerstvení, aby pak Hamletovo životní dilema nebylo náhodou rušeno nevhodným kručením břich v hledišti. Mnozí studenti byli v divadle poprvé po kovidové pauze a někteří dokonce poprvé v životě. Představení zanechalo ve všech silný dojem, takže hloubavější studenti ještě večer uléhali s myšlenkou „Být či nebýt.“

Následující čtvrtek pak přinesl zajímavé informace o Shakespearově době. Pro studenty bylo připraveno několik přednášek, které jim pomohly vytvořit si obrázek o renesanci, v níž Shakespeare žil a tvořil, i o Shakespearovi samotném. Den začínal přednáškou paní učitelky Janurové o vzniku renesance a o renesanční kultuře a umění. Po ní následovala přednáška paní učitelky Tulisové na téma Shakespearův život a období tvorby, ve které se studenti dozvěděli o jeho rodišti, studiu, rodině, o divadle, kde účinkoval, i o obdobích jeho tvorby. Po přestávce následovala přednáška pana učitele Jelínka popisující politickou a náboženskou situaci v Evropě a v Anglii v 16. století.

Nakonec jim hlavu pěkně zamotala přednáška paní učitelky Tomáškové, která jim hned na úvod řekla, že vlastně vůbec není jisté, jestli nějaký Shakespeare kdy tvořil. Od paní učitelky se mimo jiné dozvěděli něco o divadle doby alžbětinské, například o tom, jak se vyvíjela situace z pohledu žánrů či jaký vztah měla divadla s církevními institucemi. Také se dozvěděli o tom, že James Burbage postavil první divadlo. Poté už následovala přestávka na oběd, na který se zajisté všichni, unaveni neustálým sezením, těšili.

Po obědě nastala chvíle, kdy se všichni přítomní studenti mohli dozvědět konečně něco o samotné tvorbě Williama Shakespeara. Nejdříve zazněla jména významných dramatiků, kteří Shakespearovi konkurovali. Následně paní učitelka Tomášková do svého výkladu zahrnula informace o Shakespearově básnické tvorbě a jazyku jeho her. Poté už přišel čas na popis a rozbor jeho nejznámějších děl, který zahrnoval čtyři referáty studentů, kteří nám sdělili informace o jeho nejznámějších tragédiích. S dalšími jeho díly nás poté seznámila paní učitelka.

Poučný den byl zakončen zábavnou soutěží skupin, ve které bylo nutno prokázat nabyté znalosti.

Zábavný způsob vzdělávání ve formě výletu, divadelního představení, přednášek či soutěží snad povede ke snadnějšímu osvojení znalostí o Shakespearovi, jeho době a věčných mravních otázkách, aktuálních tehdy i dnes. Snad si Shakespeara budou studenti pamatovat celý život a nebude to pro ně pouze nezáživnou školní látkou.

J. Prachařová, H. Nushartová, M. Žváček (1. B)

gallery