Učebnice do hodin dějepisu

S jakými učebnicemi pracujeme v hodinách dějepisu?

Učebnice pro žáky nižšího gymnázia

Dějepis - Pravěk a starověk pro základní školy. Nová škola.

Dějepis - Středověk, počátky novověku. Nová škola.

Dějepis - Novověk pro základní školy I, II, III. Práce.

Dějepis - Nová doba 1. - 4. díl. Práce.

Soudobé dějiny, badatelská učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

  

Učebnice pro žáky vyššího gymnázia

 sada učebnice z nakladatelství Didaktis:

Starší dějiny pro střední školy (část první - pravěk, starověk, raný středověk)

Starší dějiny pro střední školy (část druhá - vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk)

Dějiny 19. století pro střední školy

Moderní dějiny pro střední školy