Učebnice do hodin dějepisu

S jakými učebnicemi pracujeme v hodinách dějepisu?

Učebnice pro žáky nižšího gymnázia

Dějepis - Pravěk a starověk pro základní školy I, II. SPN.

Dějepis - Středověk pro základní školy I, II, III. SPN.

Dějepis - Novověk pro základní školy I, II, III. Práce.

Dějepis - Nová doba 1. - 4. díl. Práce.

 Žáci také pracují s pracovními sešity Hravý dějepis 6 - 9 z nakladatelství Taktik, které jim zajišťují jejich vyučující v průběhu studia.

 

Učebnice pro žáky vyššího gymnázia

 sada učebnice z nakladatelství Didaktis:

Starší dějiny pro střední školy (část první - pravěk, starověk, raný středověk)

Starší dějiny pro střední školy (část druhá - vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk)

Dějiny 19. století pro střední školy

Moderní dějiny pro střední školy