Učíme se od nejlepších

Umělá inteligence, média a my

Studenti septimy a třetího ročníku zažili na Bigy další z mimořádných dnů. Školu navštívíli tři lidé, kteří jsou opravdovými špičkami ve svých oborech. Studenti mohli v rámci celého dne na přednáškách i workshopech probírat témata, která je zajímala z hlediska jejich budoucí profesní orientace v rozměrech, které zdaleka přesahují běžné středoškolské učivo.

Celý projektový den zahájil

Mgr. Roman Neruda,CSc. ( Ústav informatiky AV ČR a pedagog MFF UK Praha ).

Přednáška Láska na první pohled aneb sňatky z rozumu ukázala přírodovědně i humanitně orientovaným studentům vývoj informačních technologií a jejich současné aplikace nejen v přírodních, ale i humanitních vědách.

Přírodovědně orientovaní studenti pokračovali přednáškou

Full Professor Juana Carlose Figueroa Garcia ( Universidad Distrital Bogota, Kolumbie ) a následně workshopem s oběma pány. Vyzkoušeli si, jak se informatika v oblastech, jako je umělá inteligence a strojové učení, inspiruje přírodními procesy a jevy. Ukázali si také druhou stranu vztahu informatiky k přírodním vědám, tedy jak výpočetní postupy pomáhají zvládat těžké problémy v jiných oborech, od fyziky po biologii.

Humanitně orientovaní studenti v této době živě diskutovali s

Mgr. et Mgr. Petrem Vaškem ( redakce domácího zpravodajství České televize ). Velmi zajímavý byl jistě pohled na práci redaktora, ale i pohled do zákulisí tvorby reportáží ČT.

A my připravujeme pro naše studenty další zajímavá a inspirativní setkání!

                                                                                                                       Mgr. Iva Burešová     

gallery