Unikátní možnost volby

V odborných seminářích se znalosti rozšiřují a prohlubují o další informace z jednotlivých oborů

V odborných seminářích, které si studenti v posledních ročnících studia sami vybírají na základě své specializace, se znalosti rozšiřují a prohlubují o další informace z jednotlivých oborů. Studenti získávají celkový přehled, připravují se k maturitě a především k úspěšným přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Získané znalosti a dovednosti z konkrétního oboru pak prezentují v ročníkových a seminárních pracích. Při zpracovávání těchto prací  řeší konkrétní úkoly a problémy z praxe, žáci zde uplatňují celkový přehled vědomostí a mezipředmětové vazby, učí se týmové práci, věcné komunikaci při komplexním formulování závěru k zadanému tématu.

 

Kroužek chemie