Úspěch našich studentů v okresním kole Středoškolské odborné činnosti

Studenti Biskupského gymnázia se zapojili do soutěže pro talentované středoškoláky SOČ v oblasti fyziky a informatiky.

 
 
Naučili se samostatně a tvořivě pracovat, získávat nové poznatky ze zvolených oborů a seznámili se s řadou zajímavých lidí v rámci stáží  z ČVUT Praha, AV ČR , Biofyzikálního ústavu, Lékařské fakulty, Masarykovy univerzity v Brně.
Na základě těchto stáží a spolupráce vypracovali odborné práce na vynikající úrovni, které obhajovali ve školním kole 5. března 2012 před odbornou porotou, před vyučujícími a ostatními studenty. V tomto kole se studenti za obor fyzika umístili:
1. místo Kateřina Vránová
2.místo Zuzana Komárková
3.místo Jan Kohoutek
a za  obor informatika:
1.místo Martin Kadlčík
2.místo Julie Františka Pešlová
3.místo Eva Michalová

Ve Žďáře nad Sázavou proběhlo koncem března okresní kolo a v tomto kole se naši studenti umístili na prvních a druhých místech.

Pořadí za obor fyzika:
1.místo Kateřina Vránová za práci Hemolýza ultrazvukem
V této práci se zabývala demonstrací účinků ultrazvukového záření na červené krvinky (především kavitační a tepelnými účinky). Zkoumala chování červených krvinek v závislosti na době a intenzitě ozvučování, na procentuální koncentraci krvinek. Zkoumala vliv iontů při ozvučování krvinek ultrazvukem.

2.místo Zuzana Komárková za práci Dopplerovské metody měření rychlosti průtoku krve
Cílem práce bylo vytvořit základ pro hemodynamický model, který by pomohl optimalizovat dopplerovské měření průtokové rychlosti krve. Práce obsahuje měření průtokové rychlosti krve na širším vzorku lidí, což poskytuje solidní množství výsledků pro vznik hemodynamického modelu.

Pořadí za obor informatika:
1.místo Martin Kadlčík za práci Úvod do mechatroniky a robotiky a vybrané problémy na poli mobilní robotiky
Cílem práce bylo sestavení mobilního robota schopného mapovat prostor a lokalizovat se v něm. Pomocí metody vytvoření jednoduchého reaktivního plánovače. Propojením hardwarové platformy Mindstorms a programového systému Matlab vytvořil nástroje pro určení polohy mobilního robotu ve vnitřním prostředí pomocí externě umístěného zařízení pro snímání obrazu.

2.místo Julie Františka Pešlová za práci Zmapování a průzkum stálých a improvizovaných úkrytů
Hlavním cílem práce byl průzkum vybraných stálých a improvizovaných úkrytů na území města Zlín; seznámení s oblastí týkající se ochrany obyvatelstva, zejména ukrytím.

Všem studentům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne 30. dubna 2012 v Třebíči.

                             Za komisi fyziky a ICT školní koordinátorka SOČ Mgr. Jana Mokrá