Úspěch studentů v projektu Akademie věd České republiky

Když byl Akademií věd České republiky vypsán projekt Otevřená věda II, který je určen nadaným studentům se zájmem o přírodní vědy, setkal se u žáků Biskupského gymnázia s velkým zájmem

 
 

Hledáme mladé vědce - projekt Akademie věd ČR

 

Když byl Akademií věd České republiky vypsán projekt Otevřená věda II, který je určen nadaným studentům se zájmem o přírodní vědy, setkal se u žáků Biskupského gymnázia s velkým zájmem. Projekt umožní cestu na vědecká a výzkumná pracoviště studentům, kteří mají zájem o přírodovědné a technické obory a chtějí se účastnit pod vedením zkušeného lektora vědeckých stáží na vědecko-výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé České republice. Na vědecké stáže se mohli hlásit mimořádně nadaní studenti gymnázií a středních škol z celé ČR (vyjma hlavní město Praha) se zájmem o přírodní a technické vědy. Účast na stážích otevře studentům možnost přímo se podílet, pod odborným vedením, na vědeckém výzkumu, naváží exkluzivní kontakty se špičkovými odborníky v oboru a získají velmi dobrý přehled o aktuálním dění a perspektivách rozvoje vědy a výzkumu. Nejlepší studenti budou své práce publikovat v odborných vědeckých časopisech, zúčastní se studentských konferencí v ČR, nebo vystoupí se svým příspěvkem na zahraničních konferencích (EUSCEA a ESOF).
O úrovni vzdělávání přírodovědných předmětů na naší škole hovoří fakt, že sítem výběru do tohoto projektu úspěšně prošlo pět žáků Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Zde jsou, včetně témat výzkumných úkolů:

  • Rejšková Alžběta - Stanovení obsahu vybraných látek v lidském dechu metodou SIFT - MS
  • Kohoutek Jan - Strukturální analýza krystalických látek
  • Kadlčík Martin - Robotika
  • Matula Dominik - Elementární goemetrie
  • Pham Tran Trang Tranh - Matematická logika a základy matematiky

Vědecké stáže budou probíhat po dobu dvou let - od ledna 2010 do ledna 2012.Ukončení příjmu přihlášek na stáž bylo 4. prosince 2009. Časový harmonogram stáží je navržen na 3 hodiny týdně po dobu čtyř pololetí dvou školních let (časový harmonogram stáže lze upravit na základě individuální dohody se školitelem). Všem výše uvedeným přejeme mnoho úspěchů v jejich prvních výzkumných úkolech.
                                                                                                

                                                                                             Za komisi fyziky a ICT David Kuhn
 

http://www.novinky.cz/veda-skoly/191209-akademie-ved-nabizi-staze-pro-stredoskolaky.html